MENÜ

Gerçekleştirilen buluşun veya icadın korunması patent işlemleriyle mümkündür. Ürünü taklidi, başkası tarafından satışı ve üretimi patentle engellenebilir. Pazarlama ve seri üretim konusunda patent sahibinin onayı gerekir. Bu yönüyle icat sahibi icadını güvence altına alır. Marka tescili hizmet ve malı korurken, patent icadı korur. Bu konuda firmamız güvenilir çözüm seçenekleri sunmaktadır.
 

İcadınızı koruyun;

Faydalı model, küçük sanayici için çıkarılmıştır. Küçük çaplı icatların korunması için gerçekleştirilen patent işlemidir. Bu kategoride sanayici buluşun haklarını satın almış olur. Pazarlama, satış ve diğer hakları buluş sahibine ait olur. Bu kategori daha çok küçük çaplı buluşları kapsamaktadır. Diğerlerine göre daha ucuz ve daha kolay özelliklere sahiptir.


Dünya genelinde emek ve zaman harcadığınız tasarımları korumak patentle mümkündür. Bunun için ilk aşama, buluşunuzun icat edilip edilmediğini araştırmaktır. Bunun için dünya genelinde patentli ürünlerin yayınlandığı sitelere girilebilir. Bu sitelere girerek icadınızın tescilli olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu kategoride firmamız, gerekli incelemeleri yapmaktadır. Buluşunuz tescilli değilse tescil işlemlerine geçilmektedir.
 

Ülke sınırlarında geçerlidir;

Yurt içi veya yurt dışı kategorisinde patent alınabilmektedir. Yurt dışında protokolün sınırları içerisindeki ülkelerde geçerlidir. Ülkemizde de yurt içi patent işlemi gerçekleştiriliyor. Bu şekilde ürününüzü korumaya alabilirsiniz. Tescil işlemini gerçekleştirdikten sonra ürününüzü kimse alıp, satamaz veya pazarlayamaz. Bu konuda sizin onayınız gerekir. Ayrıca patentinizi satabilirsiniz.
 

Gerekli kriterler nelerdir?

Tescil işlemleri için belli kriterler gerekir. İlk önemli kriter orijinalliktir. Tescilli ürünlere benzememesi gerekir. Teknikte bilinen noktanın aşılması da önemlidir. Sanayide kullanılabilir olması da patentin şartları içerisindedir. Faydalı model kategorisinde teknikte bilinen noktanın aşılması dikkate alınmamaktadır.


Orijinallik kategorisinde sözlü, yazılı veya görsel olarak açıklanmamış olması önemlidir. Teknik anlamda yeni bir gelişme olması da önemlidir. Kullanılabilirlik ise, günlük hayatta veya iş hayatında kullanabilmektir.Bu kategoride profesyonel ekibimiz gerekli incelemeleri yapmaktadır. Buluşunuz için gerekli inceleme ve sınıflandırmaları titizlikle yapmaktadır. Bu kategoride faydalı model kriterleri daha çok tercih ediliyor. Faydalı model kategorisinde patent alma işlemleri daha kolaydır. Ancak koruma şartları diğerlerine göre düşüktür.
 

Patenti nasıl alıyoruz?

Yukarıdaki şartlara haiz olan buluşlar için başvuru işlemi yapılmaktadır. Başvuru iki kısımdır. İlk kısımda tasarımın orijinalliği araştırılmaktadır. Bu işlem için başvuru formu hazırlanmaktadır. Yurt içi başvuru işlemleri Türkiye Patent Enstitüsü tarafından yapılmaktadır. Yurt dışında ise kıtalara göre protokoller vardır. En tanınmış protokol Madrit protokolüdür. Protokol çerçevesinde adı geçen ülkelerde ürününüz tescillenmiş olur.


İlk başvuru sonucunda ‘okey’ aldıktan sonra asıl başvuru yapılır. Ürün bilgileri, tasarım bilgileri ve başvuran kişinin kimlik bilgileri hazırlanır. Forma eklenen bu bilgiler eksiksiz olmalıdır. Başvuru ücretinin ardından artık tasarımınız size ait olur. On yıl süreyle patent hakkı sizin olur. Bu süre zarfında satış, pazarlama ve benzeri bütün haklar sizin olur. Başvuru esnasında itirazlar göz ardı edilmemektedir. Tasarımınız için her hangi bir itiraz gelirse incelemeye alınır. TPE bu konuda belirleyici rol oynamaktadır. Tescil işlemlerinden sonra ürününüzü satışa çıkarabilirsiniz. Ürününüz taklit edildiği zaman yasal yaptırım hakkınız bulunuyor. Bu kategoride, yasal yaptırım çerçevesinde, parasal ceza uygulanabilmektedir. Patentli ürün taklidinde parasal cezalar oldukça yüksektir.
 

İcadınızı koruyun;

Patent konusunda hizmet kriterlerini güncellemeye devam ediyoruz. Yeni uygulamalar ve yeni tüzükler bu kategoride takip edilmektedir. Tescil işlemleri ve bundan sonraki işlemler takip edilmektedir. Profesyonel ekip anlayışı ile çözüm üreten firmamız, konusunda tecrübelidir. Zaman kaybı yaşamadan patentle ilgili bütün işlemleri kısa sürede çözümlemektedir. Her aşamada gerekli bütün işlemler gerçekleştirilmektedir.