MENÜ

BARKOD TESCİL HİZMETİ HEMEN TEKLİF AL

Dik çizgilerden oluşan barkodlar, özellikle AVM’lerde pratik çözüm sunuyor. Orijinal çizgilerle oluşturulan barkodlar, cihazda okutulduğu zaman bilgileri ekrana yansıtır.

 

Barkod tescil sistemi sayesinde kasiyerler ürün fiyatını yazmakla uğraşmaz. Okutma işlemi esnasında fiyat ve bilgiler anında yansır. Ödeme tuşuna basmaları yeterlidir. Her şirketin kendine özgü numaraları vardır. Bu numaralar tescillidir. Başka bir firma kullanamaz. Kişiye veya şirkete ait olan barkodlar, pratik yöntemlerle elde edilebilir. Satılabilen ve devredilebilen bu haklar, resmi yaptırım hakkı tanımaktadır.


Bu sistem nasıl çalışır?

Barkodlardaki numara bilgisayara kaydedilir. Bu numaraya bir dosya açılır. Ürünün bütün bilgileri bu dosyaya girilir. Okutma işlemi sonucunda bilgiler ekrana yansır. Dünya genelinde rakam ve harflerden oluşan birçok barkod alfabesi bulunuyor.

Ürüne ait bu numaralar, başka ürünlere verilemez. Firma veya şahıs kategorisine özeldir. Türkiye’de EAN sistemi tercih ediliyor. ISSN ve ISBN numaraları markette kullanılıyor. Türkiye’nin barkodla ilgili numarası 869’dur. Soldan sağa ilk üç rakam ülke kodudur. Sonraki dört numara firma kodudur. Sonraki beş numara ürün kodudur. Son rakam ise kontrol kodudur. Bu kodlar her firma için özeldir.


Firmamız barkod numarası nasıl alıyor?

Şahıs veya tüzel kişiler bazı evrakları hazır etmesi gerekir.

1- Şirkete ait ticaret odası sicil numarası gerekir. Bu numara bağlı bulunan Ticaret Odası’ndan alınabilir.
2- Boş veya dolu gelir tablosu da gerekli belgeler içerisindedir. Gelir ve gider kısmı boş dahi olsa tablo istenmektedir.
3- Yeni kurulan şirketler için ticaret sicil gazetesi gerekli belgeler içerisindedir. Bu resmi gazete, yeni kurulan şirketlere özeldir.
4- Mali müşavir onaylı gelir tablosu, şirketin muhasebecisi tarafından temin edilir. Müşavir onaylı olan bu tablo, şirketin gelir özelliğini belirlemektedir.
5- Noter onaylı taahhütname, her hangi bir noterden alınabilir. Kimlik bilgileri ve diğer bilgiler notere verilir. Konu ile ilgili taahhütnameyi noter hazırlar. Şirket sahibi taahhütnameyi imzalar.
6- Barkod uygulamasına tabi tutulacak ürün listesi de önemlidir. Bu ürün listesine göre numara verilmektedir.
7- Son olarak da kişi veya firmaya ait vekaletname gereklidir. Bu belge de noterden alınabilir.


Bütün bu evraklarla başvuru yapılmaktadır. Başvuru Türkiye Odalar ve Borsalar birliğine bağlı Milli Mal Numaralama Merkezi’ne yapılmaktadır. EAN-UCC sistemine dahil olmak isteyen Milli Mal Numaralama Merkezi’ne (MMNM) üye olması gerekmektedir.


Barkodların süresi bir yıldır. Bir yıldan sonra süre uzatılmaktadır. Gerçekleştirilen bu uzatma işleminin ardından aynı hakları tekrar elde edersiniz. Barkod tescil kategorisinde devir yapmak mümkündür. Bütün haklarınızı tüzel kişilere veya firmalara devredebilirsiniz. Bu konuda firmamız pratik çözüm seçenekleriyle hizmet vermektedir.
 

Devir için gerekli belgeler;

1- Noterde imzalanmış devir teslim belgesi
2- Devir alan firmanın taahhütnamesi
3- Devri alacak olan şirketin oda sicil numarası
4- Barkodu devralacak şirketin imza sürküsü


Bütün bu belgelerle birlikte devir işlemi için Milli Mal Numaralandırma Müdürlüğü’ne başvurulur. Bu işlemi firma elemanlarımız takip etmektedir. Gerçekleştirilen takip işlemleri neticesinde devir işlemi yapılmaktadır. Alınan bu numaralar başka firma tarafından kullanılamaz.

 

Barkod tescil işlemleri sonucunda barkodunuzun kullanım hakkı size geçmektedir. Ürün kodu ve hane sayısı ürüne göre azaltılabilir. İlk iki numara ilaçlarda farklılık göstermektedir. Sağlık bakanlığı bu ilk iki numarayı belirlemektedir.
 

Bütün işlemleri takip ediyoruz;

Tescil işlemlerinin başından sonuna kadar bütün işlemleri takip ediyoruz. Güvenilir ve garantili yöntemlerle zaman kaybını önlüyoruz. Başvurunuz ile ilgili bütün aksaklıkları tamamen ortadan kaldırıyoruz. Yılın her gününde aynı performansla hizmet veriyoruz. Hizmet kalitesini artırmaya devam eden firmamız, sürecin takibini düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor.